ReadyPlanet.com
dot dot
Work & Travel : What You Should Know


สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา รายงานว่า เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2554 สถานกงสุลใหญ่ ได้รับแจ้งจากนักศึกษาหญิงสองคนซึ่งเข้าร่วมโครงการ Work and Travel เดินทางไปสหรัฐอเมริกา และไปประสบปัญหากับนายจ้างและผู้ดูแลโครงการ

นักศึกษาหญิงทั้งสองเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมีชื่อแห่งหนึ่งในภาคเหนือของ ประเทศไทย อายุ 19 ปี เดินทางไปสหรัฐอเมริกาช่วงปิดภาคฤดูร้อนในโครงการ Work and Travel โดยติดต่อผ่านบริษัทตัวแทนบริษัทหนึ่งใน ส่วนผู้ดูแลโครงการที่สหรัฐอเมริกาชื่อบริษัท CETUSA ตั้งอยู่ที่มลรัฐวอชิงตัน

ทั้งสองออกเดินทางจากประเทศไทยเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554 และไปทำงานที่บริษัท GMH หน้าที่พนักงานทำความสะอาดที่โรงแรมมาริออด เรสิเดน อินสปริงฟิวด์ มลรัฐมิสซูรี่ แต่มีปัญหากับที่ทำงานและประสงค์จะย้ายไปทำงานที่อื่น ต่อมาบริษัทผู้ดูแลโครงการแจ้งว่าจะเลิกสัญญา แต่ขณะนั้นนักศึกษาทั้งสองยังประสงค์จะร่วมโครงการอยู่

ในวันเดียวกับที่นักศึกษาทั้งสองไปร้องเรียน สถานกงสุลใหญ่ได้ติดต่อไปยังบริษํท CETUSA เพื่อสอบถามเกี่ยวกับกรณีของนักศึกษาทั้งสอง และได้รับการชี้แจงว่านักศึกษาทั้งสองจะถูกบอกเลิกสัญญา เนื่องจากผิดสัญญาที่แจ้งต่อนายจ้างว่าจะออกจากงานโดยไม่ได้รับอนุญาต จากบริษัทผู้ดูแลโครงการก่อน ทั้งนี้บริษัทได้แจ้งให้นักศึกษาและบริษัทตัวแทนในประเทศไทยทราบ รวมทั้งแจ้งให้นักศึกษาเดินทางกลับประเทศไทย ทั้งนี้บริษัทได้แจ้งด้วยว่า ก่อนหน้านี้ นักศึกษาหญิงทั้งสองได้หยุดงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งได้มีการกำชับกันไปครั้งหนึ่งแล้วว่าการกระทำของนักศึกษาทั้งสองถือเป็น การผิดสัญญาและอาจถูกบอกเลิกสัญญาได้

โดยที่นักศึกษาทั้งสองยังยืนยันจะอยู่ในโครงการต่อ สถานกงสุลใหญ่จึงได้พยายามเจรจาขอร้องให้บริษัท CETUSA ทบทวนกรณีที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่ โดยแจ้งต่อบริษัทว่านักศึกษาทั้งสองยังประสงค์จะอยู่ในโครงการต่อไป แต่อาจสื่อสารไม่ชัดเจนและเข้าใจไม่ตรงกัน ทางบริษัทจึงรับจะหารืออีกครั้งในวันเปิดทำการถัดไปคือวันที่ 18 เมษายน 2554

ต่อ มาเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554 สถานกงสุลใหญ่ได้ติดตามเรื่องกับบริษัท CETUSA อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในชั้นแรกบริษัทยืนยันว่าในฐานะผู้ดูแลโครงการบริษัทมีอำนาจจะยกเลิก สัญญาได้ หากนักศึกษาผิดสัญญาหรือบริษัทเห็นเหมาะสม อย่างไรก็ดีสถานกงสุลใหญ่ได้พยายามอย่างเต็มที่ในการโน้มน้าวให้บริษัท พิจารณาให้นักศึกษาทั้งสองอยู่ในโครงกรต่อไป ในที่สุด บริษัทจึงยอมให้โอกาสแก่นักศึกษาทั้งสองตามที่สถานกงสุลใหญ่ร้องขอความเห็น ใจ แต่มีเงื่อนไขว่านักศึกษาทั้งสองจะต้องติดต่อหารือกับบริษัท CETUSA อย่างต่อเนื่องทุกวัน รวมทั้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ

สถาน กงสุลใหญ่จึงแจ้งให้นักศึกษาหญิงทั้งสองทราบ และกำชับให้ทั้งสองติดต่อหารือกับบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ทำอะไรที่เป็น การผิดเงื่อนไขในสัญญาที่ทั้งสองลงนามไว้แล้ว ซึ่งนักศึกษาทั้งสองได้รับปาก โดยต่อมาได้แจ้งว่าได้เริ่มติดต่อกับบริษัท CETUSA แล้วและแสดงความขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ ที่ช่วยเจรจากับบริษัทให้ในครั้งนี้

สถานกงสุลใหญ่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงการ Work and Travel ว่า

- ผู้เข้าร่วมโครงการ: ควรมีความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศ และควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ สัญญา และรายละเอียดต่างๆ รวมถึงทักษะและความถนัดในการทำงาน เพื่อป้องกันปัญหาข้อขัดข้องที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีของนักศึกษาหญิงสองคนนี้ สถานกงสุลใหญ่ประเมินว่า สาเหตุส่วนหนึ่งน่าจะมาจากข้อจำกัดในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษา ซึ่งทางบริษัทผู้ดูแลโครงการจะไม่ถือเป็นข้ออ้าง เพราะถือว่านักศึกษาทั้งสองได้ลงนามยืนยันว่าตนมีความพร้อมทางภาษาอังกฤษ ก่อนเข้าร่วมโครงการ

- ผู้ปกครอง: ควรพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนส่งบุตร/ธิดาเข้าร่วมโครงการ เพราะมีข้อดีข้อเสียที่ต้องคำนึงถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบุตร/ธิดา ไม่พร้อมด้านภาษา หรือวุฒิภาวะ และสภาพการทำงานจริงอาจไม่เป็นตามที่คาดหวังไว้ อนึ่ง ผู้ปกครองควรเข้าใจด้วยว่า ทันทีที่ลงนามในสัญญา ถือว่าเป็นการมอบเด็กให้อยู่ในความดูแลของบริษัทผู้ดูแล ในต่างประเทศ ซึ่งตามสัญญามีอำนาจครอบคลุมมาก หากผิดสัญญาอาจถูกบริษัทยกเลิกสัญญาได้

-บริษัท ตัวแทนในประเทศไทย: ควรมีความพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือนักศึกษา ซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นบริษัทตัวแทนได้ส่งอีเมลถึงบริษัทผู้ดูแลในสหรัฐอเมริกา ร้องขอให้บริษัทผ่อนปรนและยืดหยุ่น โดยเขียนเป็นจดหมายสั้นๆ และใช้ภาษาอังกฤษไม่ถูกต้อง ซึ่งสะท้อนถึงความไม่พร้อมของบริษัทตัวแทนในประเทศไทยด้วย

- การดำเนินโครงการ Work and Travel: ควรมีกลไกตรวจสอบ คัดกรองความพร้อมของผู้เข้าร่วมโครงการ มีการวัดทักษะภาษาต่างประเทศก่อนเข้าร่วมโครงการ ซึ่งในกรณีของนักศึกษาสองคนนี้ จากการพูดคุยกับนักศึกษาพบว่าหนึ่งในสองคนมีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ที่ สื่อสารแทบไม่ได้เลย ทั้งนี้ บริษัทตัวแทนในประเทศไทยจะต้องคำนึงถึงความพร้อมและความเหมาะสมของผู้เข้า ร่วมโครงการเป็นปัจจัยสูงสุดข้อมูลจาก
กระทรวงต่างประเทศ

Free Zone

ข้องใจกับวิธีการตัดสินของ small claim court
เรียนผูกต้องเรียนแก้
Feds dismiss largest U.S. human trafficking case
10 Most Fattening Fast Food Dishes
Brown signs California Dream Act
GC Marriage
Illegal Employment in China
Thai Woman Rescued in Russia
Thais Arrested in Ohman
Thai Visa
No Illegal Aliens in Georgia
Chat Room
Save on International Calling
Photography Lessons for Beginners
Japanese Garden @ The Huntington
Rose Garden @ The Huntington
Where To Get Married
ติดเชื้อ HIV
Safety Tips
Questions from pantip
Update Visa Fees
Scammer.. Again
Online Dating Scams
Online Dating
รู้ทัน scammers
สารพันปัญหาวีซ่า
คนชอบกินเบอร์เกอร์ควรอ่าน
Long Distance Phone Scam
Phone Scam
สิบแปดมงกุฏไทยในแอลเอ
ห้องไกลบ้าน 1
อยากไปทำงานอเมริกา
การเรียกร้องสิทธิการปกครองบุตร
สามีทำร้ายร่างกาย article
ใบเขียว.... กับสามีที่ชอบใช้กำลัง article
Safety FAQs article
เมื่อถูกข่มขืน
ในที่สุด... ก็...ไนจีเรีย
อีเมล์ที่คุณได้รับ ส่งมาจากไหน?
มีเพื่อนเป็นชาวแอฟริกา
Debit & Credit
วีซ่านักเรียน
แต่งงานด้วยวีซ่าท่องเที่ยว
ก่อนจะหย่า
สัญชาติ
ของห้ามนำเข้าอเมริกา
Online Dating Scam
ฉันจะหาแฟนฝรั่งได้อย่างไร ???
ทันเกม
What to bring to your divorce lawyer article
ตายแล้วทรัพย์สินไปไหน
Scam Alerts !!! $5 Trip to Las Vegas for 5 Persons
Freeware and much more..
Freeware - Video Tools
Freeware PDF & Parental Control
Free Games & Media Converter
Freeware - Audio
Free Conference Calling, Graphics and Images
Freeware - Firefox & Firewall
Freeware - Accounting, Anti-Spam, Anti-Spyware, Anti-Virus
State Domestic Violence Coalitions W
State Domestic Violence Coalitions P-V
State Domestic Violence Coalitions M-P
State Domestic Violence Coalitions H-M
State Domestic Violence Coalitions A-G
Safety Tips: You & Your Family
Online Resources for Non-citizen Survivors of Domestic ViolencebulletFeature Articles
bulletMarriage & Divorce
bulletImmigrant Visa
bulletNon-Immigrant Visa
bulletFree Zone
bulletExchange Program
bulletWomen & Money
bulletThai Laws
bulletDating
bulletSSN & DL
bulletMisc
bulletBehind the Facade
bulletCoffee Break
bulletMarket Place
dot
useful links
dot
bulletCase status online
bulletUSCIS Civil Surgeons
bulletUSCIS Field Offices
bulletImmigration Overseas Offices
bulletApplication Support Centers
bulletInfoPass
bulletUSCIS Home
bulletImmigration Forms
bulletForeign Embassies and Consulates Worldwide
bulletDept of Labor
bulletDept of State
bulletETA
bulletVisa Bulletin
bulletTravel
bulletEOIR
bulletSelective Service
bulletSocial Security Online
bulletIRS
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletUtopiaThai
bulletWorldTimes
bulletHumansRights
dot
Newsletter

dot

แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


Copyright © 2009-2015 All Rights Reserved.