ReadyPlanet.com
dot dot
Thai Visa

การยื่นคำร้องขออยู่ต่อกรณีอุปการะภรรยาไทย หรือสามีเป็นคนไทย    

 1. แบบฟอร์ม ตม. 7
 2. รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม จำนวน 1 รูป
 3. ค่าธรรมเนียม 1,900.- บาท
 4. สำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 5. หลักฐานประกอบการขออยู่ต่อ

* กรณีอุปการะภรรยาไทย

 • ทะเบียนสมรส
 • สูติบัตรบุตร (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ของภรรยา)
 • บัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ(ของภรรยา)
 • หลักฐานแสดงรายได้ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายรวมกัน ไม่น้อยกว่า 400,000.- บาท

* กรณีทำงา

 • สำเนาใบอนุญาตทำงาน หรือใบรับคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (ตท. 2)
 • หนังสือรับรองเงินเดือนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 40,000.- บาท
 • ( ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ ตำแหน่งและเงินเดือน)
 • สามีหรือภรรยาทำงานมีรายได้รวมกันขั้นต่ำ เดือนละ 40,000.- บาท
 • บันทึกถ้อยคำของสามีและภรรยา เพื่อยืนยันสถานะภาพความเป็นสามีภรรยา
 • แผนที่บ้าน รูปถ่ายบ้านพักและครอบครัว
 • อื่นๆ เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

* กรณีรับอุปการะจากสามีคนไทย

 • ทะเบียนสมรส
 • สูติบัตรบุตร (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ของสามี)
 • บัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ(ของสามี)
 • บันทึกถ้อยคำของสามีและภรรยา เพื่อยืนยันสถานะภาพความเป็นสามีภรรยา
 • แผนที่บ้านFree Zone

ข้องใจกับวิธีการตัดสินของ small claim court
เรียนผูกต้องเรียนแก้
Feds dismiss largest U.S. human trafficking case
10 Most Fattening Fast Food Dishes
Brown signs California Dream Act
GC Marriage
Work & Travel : What You Should Know
Illegal Employment in China
Thai Woman Rescued in Russia
Thais Arrested in Ohman
No Illegal Aliens in Georgia
Chat Room
Save on International Calling
Photography Lessons for Beginners
Japanese Garden @ The Huntington
Rose Garden @ The Huntington
Where To Get Married
ติดเชื้อ HIV
Safety Tips
Questions from pantip
Update Visa Fees
Scammer.. Again
Online Dating Scams
Online Dating
รู้ทัน scammers
สารพันปัญหาวีซ่า
คนชอบกินเบอร์เกอร์ควรอ่าน
Long Distance Phone Scam
Phone Scam
สิบแปดมงกุฏไทยในแอลเอ
ห้องไกลบ้าน 1
อยากไปทำงานอเมริกา
การเรียกร้องสิทธิการปกครองบุตร
สามีทำร้ายร่างกาย article
ใบเขียว.... กับสามีที่ชอบใช้กำลัง article
Safety FAQs article
เมื่อถูกข่มขืน
ในที่สุด... ก็...ไนจีเรีย
อีเมล์ที่คุณได้รับ ส่งมาจากไหน?
มีเพื่อนเป็นชาวแอฟริกา
Debit & Credit
วีซ่านักเรียน
แต่งงานด้วยวีซ่าท่องเที่ยว
ก่อนจะหย่า
สัญชาติ
ของห้ามนำเข้าอเมริกา
Online Dating Scam
ฉันจะหาแฟนฝรั่งได้อย่างไร ???
ทันเกม
What to bring to your divorce lawyer article
ตายแล้วทรัพย์สินไปไหน
Scam Alerts !!! $5 Trip to Las Vegas for 5 Persons
Freeware and much more..
Freeware - Video Tools
Freeware PDF & Parental Control
Free Games & Media Converter
Freeware - Audio
Free Conference Calling, Graphics and Images
Freeware - Firefox & Firewall
Freeware - Accounting, Anti-Spam, Anti-Spyware, Anti-Virus
State Domestic Violence Coalitions W
State Domestic Violence Coalitions P-V
State Domestic Violence Coalitions M-P
State Domestic Violence Coalitions H-M
State Domestic Violence Coalitions A-G
Safety Tips: You & Your Family
Online Resources for Non-citizen Survivors of Domestic ViolencebulletFeature Articles
bulletMarriage & Divorce
bulletImmigrant Visa
bulletNon-Immigrant Visa
bulletFree Zone
bulletExchange Program
bulletWomen & Money
bulletThai Laws
bulletDating
bulletSSN & DL
bulletMisc
bulletBehind the Facade
bulletCoffee Break
bulletMarket Place
dot
useful links
dot
bulletCase status online
bulletUSCIS Civil Surgeons
bulletUSCIS Field Offices
bulletImmigration Overseas Offices
bulletApplication Support Centers
bulletInfoPass
bulletUSCIS Home
bulletImmigration Forms
bulletForeign Embassies and Consulates Worldwide
bulletDept of Labor
bulletDept of State
bulletETA
bulletVisa Bulletin
bulletTravel
bulletEOIR
bulletSelective Service
bulletSocial Security Online
bulletIRS
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletUtopiaThai
bulletWorldTimes
bulletHumansRights
dot
Newsletter

dot

แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


Copyright © 2009-2015 All Rights Reserved.