ReadyPlanet.com
dot dot
What Au Pairs Should Know About Taxes


วันนี้ขอคุยเรื่อง Au Pairs สักวัน ปกติดิฉันไม่ค่อยได้เขียนเรื่องโครงการนี้ เพราะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมาก ไม่เหมือนโครงการ Work & Travel แต่มาปีนี้พบว่าน้องๆ ที่เข้าโครงการ Au Pairs ปีที่แล้ว ได้รับจดหมายทวงถามเรื่องการเสียภาษี ก็เลยขอยกมาอธิบายเสียทีเดียวเลยนะคะ

ตามกฏหมาย การที่รัฐบาลอเมริกัน ออกหมายเลขโซเชี่ยลให้คนต่างด้าว ที่ถือวีซ่าชั่วคราวบางประเภทนั้น ก็เพื่อให้คนกลุ่มนี้เสียภาษีเงินได้  ตามเงื่อนไขของ IRS (the Internal Revenue Service) บุคคลใดก็ตามที่อยู่ในอเมริกาเกินกว่า 183 วันในปีนั้นๆ และมีรายได้ที่เกิดขึ้นในอเมริกา เกิน $600 ต้องยื่นแบบภาษี ถึงแม้ว่าเมื่อคำนวณออกมาแล้วจะเป็นศูนย์ คือไม่มีภาษีจะเสียก็ตาม

Au pairs ก็เป็นหนึ่งในผู้ถือวีซ่าชั่วคราวที่มีรายได้ มีหมายเลขโซเชี่ยล และต้องยื่นแบบภาษี  โดยต้องยื่นฟอร์ม 1040 NR-EZ ระหว่าง 1 มกราคมถึง 15 เมษายน  (เช่น ภาษีของรอบปี 2011 คือ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2011 ต้องยื่นระหว่าง 1 มกราคมถึง 15 เมษายน 2012)     หากยื่นหลังจากนี้ คุณอาจจะต้องจ่ายภาษีและ ค่าปรับยื่นแบบช้าบวกดอกเบี้ย  

“รายได้” หรือ wage earned หรือ income สำหรับ Au pairs หมายถึงเงินประจำสัปดาห์ที่ทางโฮสต์จ่ายให้คุณ  ทางโฮสต์ไม่จำเป็นต้องออก W-2 (หนังสือรับรองรายได้และการหัก ณ ที่่จ่าย) เพราะเงื่อนไขของโครงการกำหนดเอาไว้แล้วว่า รายได้ของ Au pairs อ้างอิงถึงรายได้ขั้นต่ำตามกฏหมายของรัฐบาลกลาง ซึ่งในบางรัฐ อาจจะต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำของรัฐ

Au pairs มีสถานะเป็น non-resident ดังนั้นจึงไม่ต้องเสียภาษีในส่วนของ Social Security และ Medicare แต่ทั้งนี้สถานะอาจจะเปลี่ยนไปหาก Au pairs นั้นเคยอยู่ในอเมริกามาแล้วก่อนหน้านี้ ด้วยวีซ่าชั่วคราวประเภทอื่น สถานะอาจจะเปลี่ยนเป็น resident alien ได้

ถ้าหาก Au pairs มีรายได้เกิน $3,650 ในปีนั้นๆ ส่วนต่างจะต้องนำไปคำนวณภาษี คุณอาจจะเสียภาษีมาหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนวันที่คุณอยู่ในอเมริกา ถ้าคุณมาปลายปี ปีนั้นก็จะเสียน้อย หรือถ้าคุณมาต้นปีคุณก็จะต้องเสียเต็มที่  โดยเฉลี่ยแล้วถ้าทำงานครบหนึ่งปี คุณควรจะกันเงินเอาไว้เสียภาษีตอนสิ้นปี ประมาณ $600

คุณควรบันทึกเรื่องวันเดือนปีของทุกอย่าง เช่น

  • วีซ่าเริ่มเมื่อไหร่ หมดอายุเมื่อไหร่
  • คุณเดินทางเข้าอเมริกาเมื่อไหร่ กลับเมืองไทยเมื่อไหร่
  • คุณรับค่าจ้างเป็นจำนวนกี่สัปดาห์ รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้นในรอบปีเท่าไหร่


ข้อมูลเหล่านี้จำเป็นมากสำหรับการติดต่ออิมมิเกรชั่นและ IRS รวมทั้งคุณต้องใช้ประกอบหลักฐานในการยื่นแบบภาษีด้วย

สำหรับผู้ที่เคยไปและกลับไทยไปแล้ว ถ้าคุณไม่ได้รับจดหมายทวงถามจาก IRS และคุณไม่มีแผนจะขอวีซ่าไปอเมริกาอีกก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าคุณจะกลับไปเรียนต่อ คุณควรแจ้งเสียภาษีให้เรียบร้อยเสียก่อน   Au Pairs ที่อยู่ครบสองปี ส่วนใหญ่จะได้รับจดหมายทวงถามเรื่องการเสียภาษี  ดังนั้นถ้าคุณกลับไปเรียนต่อ และใช้ SSN ที่คุณได้มาจากการเป็น Au Pairs ทำงานระหว่างเรียน อาจจะมีผลทำให้ถูกติดตามตัวได้ทันที

คุณสามารถจ้าง Licensed Tax Professional ยื่นแบบภาษีย้อนหลังให้ได้  เนื่องจากปัจจุบันอเมริกาประสบปัญหาทางการเงิน รัฐบาลจึงหันมาเข้มงวดกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ทุกเรื่องเพื่ออุดรูรั่วของรายได้ภาครัฐ

หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นแบบภาษีย้อนหลัง คือ

  • สำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก และหน้าวีซ่า
  • สำเนาใบขับขี่
  • สำเนาบัตรโซเชี่ยล
  • ข้อมูลเรื่องวันที่เดินทางเข้า-ออกอเมริกา
  • ข้อมูลเรื่องจำนวนรายรับ


หากคุณต้องการติดต่อ Licensed Tax Professional คนไทยในอเมริกา ติดต่อคุณเจมี่ได้ที่ 626.463.3855 หรือ us.tax515@gmail.com ค่ะ


Feature Articles

W-2 employee vs 1099-MISC
Wage Garnishment (สำหรับสมาชิก)
W-2 Or 1099-MISC (สำหรับสมาชิก)
ทำอย่างไร หากนายจ้างเอาชื่อเราไปรับค่าแรงแทนเพื่อนร่วมงานที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน (สำหรับสมาชิก)
ปัญหาจากที่ทำงาน: ค่าแรง (สำหรับสมาชิก)
การฟ้องคดี (สำหรับสมาชิก)
W-2 (สำหรับสมาชิก)
Powerball Lottery (สำหรับสมาชิก)
Immigration News Updated 2/26/2017
Undocumented Aliens (สำหรับสมาชิก)
US Inheritance Tax (สำหรับสมาชิก)
Online Relationship
Happy 2016
การขอใบอนุญาตทำงานในอเมริกา (สำหรับสมาชิก)
Visa Questions
Driving without Drivers License (สำหรับสมาชิก)
Defamation (สำหรับสมาชิก)
Crossing the border to Canada (สำหรับสมาชิก)
Escrow (สำหรับสมาชิก)
Tax Refund (สำหรับสมาชิก)
Lotto (สำหรับสมาชิก)
ภาษาอังกฤษหญ้าปากคอก 1 (สำหรับสมาชิก)
Single Mom? (สำหรับสมาชิก)
Shelter or No Shelter?
Dual Citizenship and Inheritance (สำหรับสมาชิก)
Inheritance (สำหรับสมาชิก)
ถูกจับ-ถูกส่งกลับ (สำหรับสมาชิก)
Divorce in Thailand 1 (สำหรับสมาชิก)
Partnership Issues (สำหรับสมาชิก)
Happy New Year 2015
License Fraud (สำหรับสมาชิก)
Step Children (สำหรับสมาชิก)
Obtaining Thai Citizenship (สำหรับสมาชิก)
Immigration Raid (สำหรับสมาชิก)
Drivers License for Illegal Aliens
When you got a ticket (สำหรับสมาชิก)
The Other Women
Maintain Status (สำหรับสมาชิก)
Can foreigners own businesses in US? (สำหรับสมาชิก)
Credit Report Contacts (สำหรับสมาชิก)
loan (สำหรับสมาชิก)
How and Where to file Divorce (สำหรับสมาชิก)
Food Truck (สำหรับสมาชิก)
H-2B Visa (สำหรับสมาชิก)
Wage Theft Violations News
Scammer... again (สำหรับสมาชิก)
Shoplifting (สำหรับสมาชิก)
Locating Spouse (สำหรับสมาชิก)
Potential Nannies Scam (สำหรับสมาชิก)
Child Support in AZ (สำหรับสมาชิก)
Dealing with a Consignment Shop (สำหรับสมาชิก)
When to Return (สำหรับสมาชิก)
New Passport (สำหรับสมาชิก)
True Story: FLPD (สำหรับสมาชิก)
Dual Citizenship (สำหรับสมาชิก)
Gift Certificate (สำหรับสมาชิก)
Child Custody and Visitation (สำหรับสมาชิก)
Plan B (สำหรับสมาชิก)
Real Estate & Visa (สำหรับสมาชิก)
Bringing Money to/from US (สำหรับสมาชิก)
Parental Kidnapping (สำหรับสมาชิก)
Sham Marriage (สำหรับสมาชิก)
K-1 (สำหรับสมาชิก)
B1/B2 Visa (สำหรับสมาชิก)
Extortion (สำหรับสมาชิก)
Tax Myths (สำหรับสมาชิก)
Tax for Non-Residents (สำหรับสมาชิก)
Thai-Jordanian Citizenship (สำหรับสมาชิก)
Leaving Your Kids in the Car (สำหรับสมาชิก)
Responding to Divorce or Separation (สำหรับสมาชิก)
Divorce (สำหรับสมาชิก)
E-File rejected by IRS (สำหรับสมาชิก)
How to Invest or Trade in US Stock Market for non-US Citizen
Sexting Teens facing felony charges (สำหรับสมาชิก)
F-1, Work and Taxes (สำหรับสมาชิก)
Credit Card Fraud (สำหรับสมาชิก)
My Ex Was Awarded My Retirement (สำหรับสมาชิก)
"As Is" (สำหรับสมาชิก)
FBAR (สำหรับสมาชิก)
Sex Discrimination 2 (สำหรับสมาชิก)
Sex Discrimination 1 (สำหรับสมาชิก)
Merry Christmas and Happy Holidays
Transmittal of U.S. Citizenship (สำหรับสมาชิก)
Dating During Divorce (สำหรับสมาชิก)
Why Background Check is Important Before Marriage (สำหรับสมาชิก)
Child Support Offender (สำหรับสมาชิก)
Owing Child Support (สำหรับสมาชิก)
Unbelievable Celebrity Prenups (สำหรับสมาชิก)
Hiding Financial Assets (สำหรับสมาชิก)
Green Cards Through Marriage (สำหรับสมาชิก)
Domestic Partners (สำหรับสมาชิก)
The 12 Companies Paying Americans the Least
America’s Most Violent States
Attention Please
Divorce and Tax Considerations (สำหรับสมาชิก)
Foreigners Starting Businesses In USA (สำหรับสมาชิก)
Bigamy (สำหรับสมาชิก)
Facts About Child Sexual Abuse (สำหรับสมาชิก)
Tax relief for losses in natural disasters
Thai Passports
Open a Business in USA as a Foreigner (สำหรับสมาชิก)
USA Airport Guides
Mediation before filing for divorce beneficial (สำหรับสมาชิก)
Misc Questions 1 (สำหรับสมาชิก)
Accidental text message
If you suspect domestic violence or abuse (สำหรับสมาชิก)
Gets 10 Months For Sham Marriage (สำหรับสมาชิก)
Illegal Green Cards (สำหรับสมาชิก)
Child's Passport
Top Credit Cards Without Foreign Transaction Fees (สำหรับสมาชิก)
Bills Paid by President Obama (สำหรับสมาชิก)
Scam Alert (สำหรับสมาชิก)
Inheritance and Estate Taxes (สำหรับสมาชิก)
Out of Status (สำหรับสมาชิก)
Employment Scams (สำหรับสมาชิก)
Deportation Guidelines (สำหรับสมาชิก)
Don’t be Scammed by Cyber Criminals (สำหรับสมาชิก)
Spousal Support in California (สำหรับสมาชิก)
Name Change (สำหรับสมาชิก)
Kind Hearted Thai
Someone Used my Social Security Number (สำหรับสมาชิก)
Airlines can say (สำหรับสมาชิก)
Deportation and Removal Process (สำหรับสมาชิก)
Criminal Records (สำหรับสมาชิก)
Salvage Cars
DREAM Act legislation (สำหรับสมาชิก)
Tattooed Immigrants Claim First Amendment Issue After Being Denied Green Cards (สำหรับสมาชิก)
$350,000 Embezzlement (สำหรับสมาชิก)
How to Break a Lease (สำหรับสมาชิก)
Child porn: Even surfing can mean jail (สำหรับสมาชิก)
Unpaid Wages (สำหรับสมาชิก)
Do I Need International Driver's License?
หน้าที่ของลูกผู้ชายไทย
Facebook Faces Privacy Violations Class Action
B-2 and Overstayed!!! (สำหรับสมาชิก)
Domestic Violence: What You Should Do
Widow's Questions (สำหรับสมาชิก)
How to locate Ex-Husband (สำหรับสมาชิก)
Property Owners & Visas (สำหรับสมาชิก)
Texas Divorce (สำหรับสมาชิก)
Who Is Eligible for Naturalization (สำหรับสมาชิก)
Americans Overseas
Missing Person?
Dog & Neighbors
Work in US
Divorce: FAQ (สำหรับสมาชิก)
Breaking The Lease (สำหรับสมาชิก)
8 Types Of Non-Taxable Income (สำหรับสมาชิก)
Physical Abuse & Child Support (สำหรับสมาชิก)
How Assets Pass at Death (สำหรับสมาชิก)
April 17, 2012
Tax Implications Of Divorce (สำหรับสมาชิก)
Divorce Without Spouse Consent (สำหรับสมาชิก)
Work and Travel: Another Problem
Passport For My Child (สำหรับสมาชิก)
Work & Travel Program: Visa Terminated
Thai Passport vs US Passport (สำหรับสมาชิก)
Your Tax Return
Craziest Tax Deductions (สำหรับสมาชิก)
Man guilty of visa fraud in Thai welders case
Recipe for trouble: (สำหรับสมาชิก)
Where is my Refund? (สำหรับสมาชิก)
Defective Drugs (สำหรับสมาชิก)
How To Report Cash Income (สำหรับสมาชิก)
How much to tip (สำหรับสมาชิก)
California 2012 Traffic Fines (สำหรับสมาชิก)
Legal immigrants face deportation for filing false tax return (สำหรับสมาชิก)
Hershey’s Packer Fined Over Its Safety Violations
Minimum Wages for Tipped Employees (สำหรับสมาชิก)
Massachusetts teen girls' Facebook photos put on porn site (สำหรับสมาชิก)
Filing Paternity Suit
How to Avoid an IRS Audit (สำหรับสมาชิก)
The Dark Side of The Valentines
US Merchant Account (สำหรับสมาชิก)
Reporting Capital Gain (สำหรับสมาชิก)
Sham marriages (สำหรับสมาชิก)
IRS Audit Red Flags (สำหรับสมาชิก)
Some Tax-Law Changes for 2012 (สำหรับสมาชิก)
Car Wash Blues Turn Green with $1 Million Settlement (สำหรับสมาชิก)
Should I transfer my home to my children? (สำหรับสมาชิก)
Most and Least Expensive US Cities (สำหรับสมาชิก)
How to Minimize Estate Taxes (สำหรับสมาชิก)
Denaturalization (สำหรับสมาชิก)
Know your rights when you rent a house or apartment (สำหรับสมาชิก)
Getting help for domestic violence or abuse 1 (สำหรับสมาชิก)
Dog Bites (สำหรับสมาชิก)
Domestic Violence: NY (สำหรับสมาชิก)
Small Business I (สำหรับสมาชิก)
Ebay Sellers and 1099-K (สำหรับสมาชิก)
Emancipation (สำหรับสมาชิก)
When Someone Dies
Making A Will In California (สำหรับสมาชิก)
How To Report Social Security Fraud (สำหรับสมาชิก)
W-8BEN (สำหรับสมาชิก)
The Age of Majority (สำหรับสมาชิก)
Bringing Money Into US (สำหรับสมาชิก)
Replacing Lost or Stolen Documents (สำหรับสมาชิก)
Work and Travel Program
Common Home Buying Mistakes (สำหรับสมาชิก)
Domestic Violence Hotline
How to Avoid Hidden Fees (สำหรับสมาชิก)
Believe it or not (สำหรับสมาชิก)
Restaurant Scam (สำหรับสมาชิก)
Living Will (สำหรับสมาชิก)
Knowing When To Disclose Your Social Security Number
What a Will Won't Do (สำหรับสมาชิก)
New Year.. New Beginning (สำหรับสมาชิก)
Report Death Overseas
Federal Law on Prostitution (สำหรับสมาชิก)
Buying a Restaurant 2 (สำหรับสมาชิก)
Minimum Hourly Wages for Tipped Employees, by State (สำหรับสมาชิก)
Buying a Restaurant 1 (สำหรับสมาชิก)
Immigration Crackdown (สำหรับสมาชิก)
Father Name in Birth Certificate (สำหรับสมาชิก)
Craigslist What You Should Know (สำหรับสมาชิก)
Florida Inheritance (สำหรับสมาชิก)
Asset & Divorce (สำหรับสมาชิก)
Medicare Part D Plan (สำหรับสมาชิก)
Good to know... Online Dating (สำหรับสมาชิก)
Marriage & Will (สำหรับสมาชิก)
What I'm gonna get... (สำหรับสมาชิก)
I-751 Question (สำหรับสมาชิก)
5 Most Important Things (สำหรับสมาชิก)
18 or 21 (สำหรับสมาชิก)
Minor Law (สำหรับสมาชิก)
Prostitution (สำหรับสมาชิก)
แอบทำงาน (สำหรับสมาชิก)
โดนจับในอเมริกา
Be Prepared.. (สำหรับสมาชิก)
DUI (สำหรับสมาชิก)
มีหนุ่มเมกันจะช่วยแต่งงานให้ได้กรีนการ์ดค่ะ แต่ว่า... (สำหรับสมาชิก)
อิมมิเกรชั่นตามตัวคนได้อย่างไร (สำหรับสมาชิก)
Advance Parole (สำหรับสมาชิก)
เทคนิคหรือถูกหลอก (สำหรับสมาชิก)
Happy New Year 2015
ใช้ใบขับขี่ไทยขับรถในอเมริกา (สำหรับสมาชิก)
Dangerous Sex Practices (สำหรับสมาชิก)
Returning Resident Visas (สำหรับสมาชิก)
Transportation Letter (สำหรับสมาชิก)
Drew Peterson Case (สำหรับสมาชิก)
221(g) Refusals (สำหรับสมาชิก)
เมื่อสปอนเซ่อร์ตาย (สำหรับสมาชิก)
Widow Penalty (สำหรับสมาชิก)
Ex-wife's alimony cut off (สำหรับสมาชิก)
Property Division (สำหรับสมาชิก)
Inadmissibility (สำหรับสมาชิก)
Am I eligible? (สำหรับสมาชิก)
Deportation (สำหรับสมาชิก)
Crimes Involving Moral Turpitude (สำหรับสมาชิก)
Widow
Widow
Miranda's Rights (สำหรับสมาชิก)
การแจ้งเกิดให้บุตรที่เกิดต่างประเทศ-จำเป็นหรือไม่ (สำหรับสมาชิก)
Before You Go -- A Money Checklist (สำหรับสมาชิก)
Finding the Cheapest Ticket (สำหรับสมาชิก)
Best Rated Jobs for the 21st Century (สำหรับสมาชิก)
เรื่องควรระวังของคนเป็นแม่
Car Seat Laws by State
อดีตสามีทำพินัยกรรมให้ แต่ไม่เคยได้รับมรดก (สำหรับสมาชิก)
Divorce: Thai & Aus (สำหรับสมาชิก)
ถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศ (สำหรับสมาชิก)
Prenup? (สำหรับสมาชิก)
Legal Requirements for Divorce (สำหรับสมาชิก) article
Unpaid Child Support (สำหรับสมาชิก) article
Child Custody Rights (สำหรับสมาชิก) articlebulletFeature Articles
bulletMarriage & Divorce
bulletImmigrant Visa
bulletNon-Immigrant Visa
bulletFree Zone
bulletExchange Program
bulletWomen & Money
bulletThai Laws
bulletDating
bulletSSN & DL
bulletMisc
bulletBehind the Facade
bulletCoffee Break
bulletMarket Place
dot
useful links
dot
bulletCase status online
bulletUSCIS Civil Surgeons
bulletUSCIS Field Offices
bulletImmigration Overseas Offices
bulletApplication Support Centers
bulletInfoPass
bulletUSCIS Home
bulletImmigration Forms
bulletForeign Embassies and Consulates Worldwide
bulletDept of Labor
bulletDept of State
bulletETA
bulletVisa Bulletin
bulletTravel
bulletEOIR
bulletSelective Service
bulletSocial Security Online
bulletIRS
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletUtopiaThai
bulletWorldTimes
bulletHumansRights
dot
Newsletter

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


Copyright © 2009-2015 All Rights Reserved.