ReadyPlanet.com
dot dot
Knowing When To Disclose Your Social Security Number

                   
ดิฉันแนะนำ IRS certified tax professional คนไทยให้ไปสองสามราย ปรากฏว่าเจ้าตัวฝากให้อธิบายแทนหน่อย เพราะบางคนกลัวว่าจะเอา  Social Security number  ไปทำไม   


               

Social Security number เป็นหมายเลขที่ออกให้เฉพาะบุคคล หมายเลขนี้จะไม่มีซ้ำกัน ในการทำธุรกรรมหลายอย่างจำเป็นต้องใช้ Social Security number แต่เนื่องจากหมายเลขนี้ ถ้าตกไปอยู่ในมือโจร ก็จะทำให้คุณมีปัญหาเรื่องเงินๆ ทองๆ ได้ ดังนั้นคุณควรเข้าใจว่าเมื่อไหร่ คุณจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลนี้ และกับใครบ้าง   

  • หน่วย งานของรัฐบาล เช่น DMV หรือหน่วยงานรัฐบาลอื่นๆ  การออกบัตร หรือเปิดเคสจำเป็นต้องอิง Social Security number แต่เมื่อเรื่องดำเนินไปแล้ว เช่น หนึ่งหรือสองปี  หากจู่ๆ เจ้าหน้าที่ของรัฐติดต่อมาถามหา Social Security number แล้วถือว่าผิด คุณมีสิทธิที่จะไม่ให้ได้
  • โรงพยาบาล หรือคลีนิคทั่วไป  อันนี้ถามแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณใช้ Medicare, Medical หรือ โปรแกรมอื่นที่รัฐเป็นคนจ่ายเงิน
  • สถาบัน การศึกษาต่างๆ ระดับวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และสถาบันวิชาชีพต่างๆ  สถาบันเหล่านี้โดยมากจะเปิดให้คุณสมัครขอ Financial Aid ได้ ดังนั้นเขาจำเป็นต้องขอข้อมูลนี้จากคุณ
  • ถ้า คุณจะกู้เงินจากสถาบันการเงินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิต หรือกู้เงินซื้อบ้าน ซื้อรถ เพราะมีผลเรื่องภาษี กล่าวคือถ้าคุณกู้เงินซื้อบ้าน  คุณสามารถนำดอกเบี้ยไปหักลดหย่อน เวลาเสียภาษีได้ ถ้าคุณเปิดบัญชีเงินฝาก ดอกเบี้ยที่คุณได้รับต้องแจงภาษี ดังนั้นในการทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินทั้งหมด คุณจะต้องเปิดเผย Social Security number
  • เวลา คุณจะเช่าบ้าน แลนด์ลอร์ดส่วนมากจะขอ Social Security number เหตุผลคือเขาต้องการเช็คประวัติและตรวจสอบเครดิตสกอร์ของคุณ  กรณีอย่างนี้หากเรื่องเรียบร้อยแล้ว คุณอาจขอเอกสารคืนได้
  • คุณยื่นเรื่องขอรับสวัสดิการจากรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลกลางหรือจากรัฐที่คุณมีถิ่นพำนักอยู่   
  • คุณ ทำธุรกรรมทางการเงินที่มีมูลค่ามากกว่า $10,000 ถ้าคุณทำกับแบงค์ที่คุณมีบัญชีอยู่ เขามีข้อมูลของคุณแล้ว เขาก็จะไม่ขออีก แต่ถ้าเป็นสถาบันการเงินอื่น เขาจะต้องขอ Social Security number ทั้งนี้ก็เพราะระเบียบของ IRS กำหนดว่าธุรกรรมทางการเงินที่มากกว่า $10,000 ทางแบงค์ต้องรายงาน IRS เพื่อเหตุผลทางการติดตามเรื่องภาษี และเพื่อป้องกันการฟอกเงิน
  • คุณยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้  การ ทำภาษีต้องระบุ  Social Security number เพราะวัตถุประสงค์หลักของการออกหมายเลขประจำตัวนี้ก็คือการเสียภาษี  ดังนั้นคุณจำเป็นต้องให้ Social Security number กับคนทำภาษีของคุณในกรณีที่ไม่ได้ทำเอง  ปกติ certified tax professional จะไม่เปิดเผย หรือขายข้อมูลของคุณให้ third party เพราะหากพิสูจน์ได้ว่าทำอย่างนั้นจริง หมายถึงถูกยกเลิกใบอนุญาตตลอดชีพ ต้องจ่ายค่าปรับ และต้องคดีข้อหา identity theft ซึ่งมีโทษจำคุกได้  ดังนั้นคุณไม่ต้องกลัวว่า คนทำภาษีจะเอาข้อมูลคุณไปทำมิดีมิร้าย คนทำมาหากินเขาไม่ทุบหม้อข้าวตัวเองหรอกค่ะ  และถ้าจะให้ดีคือ คุณใช้บริการคนทำภาษีคนเดิมทุกปี เรื่องจะง่ายและราบรื่น ไม่มีปัญหา


ทีนี้บางที เมื่อมีการณ์อย่างอื่นที่จำเป็นต้องระบุตัวตนของคุณ ก็มาดูว่าเข้าข่ายข้อหนึ่งข้อใดข้างบนนี้หรือไม่ ถ้าไม่.... คุณไม่จำเป็นต้องให้ครบทุกหลัก  ยกตัวอย่างเช่น คุณต้องการเขียนจดหมาย รับรองความสัมพันธ์ของคู่สมรส เพื่อยื่นให้อิมมิเกรชั่น ในการถอดถอนเงื่อนไขใบเขียว คุณไม่ต้องเขียนเต็ม ให้เขียน XXX-XX- และตามด้วยเลขท้ายสี่หลัก เช่น XXX-XX-1234 เป็นต้น

ที่ต้องระวังคือ เว็บไซท์บางแห่งนอกเหนือจากหน่วยงานต่างๆ ที่กล่าวมาข้างบน  จะบังคับถาม Social Security number ของคุณ วิธีการเลี่ยงคือ ให้คุณเว้นเลขสองหลักตรงกลาง  ให้ใส่ศูนย์สองตัว ระบบจะปล่อยให้ผ่าน แต่หมายเลขจะไม่ valid คือใครเอาไปก็ใช้ไม่ได้  เพราะหมายเลขจริงๆ แล้ว ไม่มีที่จะมีเลขศูนย์สองตัวตรงกลาง เช่น 1234-00-5647 แบบนี้ค่ะ   
Feature Articles

W-2 employee vs 1099-MISC
Wage Garnishment (สำหรับสมาชิก)
W-2 Or 1099-MISC (สำหรับสมาชิก)
ทำอย่างไร หากนายจ้างเอาชื่อเราไปรับค่าแรงแทนเพื่อนร่วมงานที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน (สำหรับสมาชิก)
ปัญหาจากที่ทำงาน: ค่าแรง (สำหรับสมาชิก)
การฟ้องคดี (สำหรับสมาชิก)
W-2 (สำหรับสมาชิก)
Powerball Lottery (สำหรับสมาชิก)
Immigration News Updated 2/26/2017
Undocumented Aliens (สำหรับสมาชิก)
US Inheritance Tax (สำหรับสมาชิก)
Online Relationship
Happy 2016
การขอใบอนุญาตทำงานในอเมริกา (สำหรับสมาชิก)
Visa Questions
Driving without Drivers License (สำหรับสมาชิก)
Defamation (สำหรับสมาชิก)
Crossing the border to Canada (สำหรับสมาชิก)
Escrow (สำหรับสมาชิก)
Tax Refund (สำหรับสมาชิก)
Lotto (สำหรับสมาชิก)
ภาษาอังกฤษหญ้าปากคอก 1 (สำหรับสมาชิก)
Single Mom? (สำหรับสมาชิก)
Shelter or No Shelter?
Dual Citizenship and Inheritance (สำหรับสมาชิก)
Inheritance (สำหรับสมาชิก)
ถูกจับ-ถูกส่งกลับ (สำหรับสมาชิก)
Divorce in Thailand 1 (สำหรับสมาชิก)
Partnership Issues (สำหรับสมาชิก)
Happy New Year 2015
License Fraud (สำหรับสมาชิก)
Step Children (สำหรับสมาชิก)
Obtaining Thai Citizenship (สำหรับสมาชิก)
Immigration Raid (สำหรับสมาชิก)
Drivers License for Illegal Aliens
When you got a ticket (สำหรับสมาชิก)
The Other Women
Maintain Status (สำหรับสมาชิก)
Can foreigners own businesses in US? (สำหรับสมาชิก)
Credit Report Contacts (สำหรับสมาชิก)
loan (สำหรับสมาชิก)
How and Where to file Divorce (สำหรับสมาชิก)
Food Truck (สำหรับสมาชิก)
H-2B Visa (สำหรับสมาชิก)
Wage Theft Violations News
Scammer... again (สำหรับสมาชิก)
Shoplifting (สำหรับสมาชิก)
Locating Spouse (สำหรับสมาชิก)
Potential Nannies Scam (สำหรับสมาชิก)
Child Support in AZ (สำหรับสมาชิก)
Dealing with a Consignment Shop (สำหรับสมาชิก)
When to Return (สำหรับสมาชิก)
New Passport (สำหรับสมาชิก)
True Story: FLPD (สำหรับสมาชิก)
Dual Citizenship (สำหรับสมาชิก)
Gift Certificate (สำหรับสมาชิก)
Child Custody and Visitation (สำหรับสมาชิก)
Plan B (สำหรับสมาชิก)
Real Estate & Visa (สำหรับสมาชิก)
Bringing Money to/from US (สำหรับสมาชิก)
Parental Kidnapping (สำหรับสมาชิก)
Sham Marriage (สำหรับสมาชิก)
K-1 (สำหรับสมาชิก)
B1/B2 Visa (สำหรับสมาชิก)
Extortion (สำหรับสมาชิก)
Tax Myths (สำหรับสมาชิก)
Tax for Non-Residents (สำหรับสมาชิก)
Thai-Jordanian Citizenship (สำหรับสมาชิก)
Leaving Your Kids in the Car (สำหรับสมาชิก)
Responding to Divorce or Separation (สำหรับสมาชิก)
Divorce (สำหรับสมาชิก)
E-File rejected by IRS (สำหรับสมาชิก)
How to Invest or Trade in US Stock Market for non-US Citizen
Sexting Teens facing felony charges (สำหรับสมาชิก)
F-1, Work and Taxes (สำหรับสมาชิก)
Credit Card Fraud (สำหรับสมาชิก)
My Ex Was Awarded My Retirement (สำหรับสมาชิก)
"As Is" (สำหรับสมาชิก)
FBAR (สำหรับสมาชิก)
Sex Discrimination 2 (สำหรับสมาชิก)
Sex Discrimination 1 (สำหรับสมาชิก)
Merry Christmas and Happy Holidays
Transmittal of U.S. Citizenship (สำหรับสมาชิก)
Dating During Divorce (สำหรับสมาชิก)
Why Background Check is Important Before Marriage (สำหรับสมาชิก)
Child Support Offender (สำหรับสมาชิก)
Owing Child Support (สำหรับสมาชิก)
Unbelievable Celebrity Prenups (สำหรับสมาชิก)
Hiding Financial Assets (สำหรับสมาชิก)
Green Cards Through Marriage (สำหรับสมาชิก)
Domestic Partners (สำหรับสมาชิก)
The 12 Companies Paying Americans the Least
America’s Most Violent States
Attention Please
Divorce and Tax Considerations (สำหรับสมาชิก)
Foreigners Starting Businesses In USA (สำหรับสมาชิก)
Bigamy (สำหรับสมาชิก)
Facts About Child Sexual Abuse (สำหรับสมาชิก)
Tax relief for losses in natural disasters
Thai Passports
Open a Business in USA as a Foreigner (สำหรับสมาชิก)
USA Airport Guides
Mediation before filing for divorce beneficial (สำหรับสมาชิก)
Misc Questions 1 (สำหรับสมาชิก)
Accidental text message
If you suspect domestic violence or abuse (สำหรับสมาชิก)
Gets 10 Months For Sham Marriage (สำหรับสมาชิก)
Illegal Green Cards (สำหรับสมาชิก)
Child's Passport
Top Credit Cards Without Foreign Transaction Fees (สำหรับสมาชิก)
Bills Paid by President Obama (สำหรับสมาชิก)
Scam Alert (สำหรับสมาชิก)
Inheritance and Estate Taxes (สำหรับสมาชิก)
Out of Status (สำหรับสมาชิก)
Employment Scams (สำหรับสมาชิก)
Deportation Guidelines (สำหรับสมาชิก)
Don’t be Scammed by Cyber Criminals (สำหรับสมาชิก)
Spousal Support in California (สำหรับสมาชิก)
Name Change (สำหรับสมาชิก)
Kind Hearted Thai
Someone Used my Social Security Number (สำหรับสมาชิก)
Airlines can say (สำหรับสมาชิก)
Deportation and Removal Process (สำหรับสมาชิก)
Criminal Records (สำหรับสมาชิก)
Salvage Cars
DREAM Act legislation (สำหรับสมาชิก)
Tattooed Immigrants Claim First Amendment Issue After Being Denied Green Cards (สำหรับสมาชิก)
$350,000 Embezzlement (สำหรับสมาชิก)
How to Break a Lease (สำหรับสมาชิก)
Child porn: Even surfing can mean jail (สำหรับสมาชิก)
Unpaid Wages (สำหรับสมาชิก)
Do I Need International Driver's License?
หน้าที่ของลูกผู้ชายไทย
Facebook Faces Privacy Violations Class Action
B-2 and Overstayed!!! (สำหรับสมาชิก)
Domestic Violence: What You Should Do
Widow's Questions (สำหรับสมาชิก)
How to locate Ex-Husband (สำหรับสมาชิก)
Property Owners & Visas (สำหรับสมาชิก)
Texas Divorce (สำหรับสมาชิก)
Who Is Eligible for Naturalization (สำหรับสมาชิก)
Americans Overseas
Missing Person?
Dog & Neighbors
Work in US
Divorce: FAQ (สำหรับสมาชิก)
Breaking The Lease (สำหรับสมาชิก)
8 Types Of Non-Taxable Income (สำหรับสมาชิก)
Physical Abuse & Child Support (สำหรับสมาชิก)
How Assets Pass at Death (สำหรับสมาชิก)
April 17, 2012
Tax Implications Of Divorce (สำหรับสมาชิก)
Divorce Without Spouse Consent (สำหรับสมาชิก)
Work and Travel: Another Problem
Passport For My Child (สำหรับสมาชิก)
Work & Travel Program: Visa Terminated
Thai Passport vs US Passport (สำหรับสมาชิก)
Your Tax Return
Craziest Tax Deductions (สำหรับสมาชิก)
Man guilty of visa fraud in Thai welders case
Recipe for trouble: (สำหรับสมาชิก)
Where is my Refund? (สำหรับสมาชิก)
Defective Drugs (สำหรับสมาชิก)
How To Report Cash Income (สำหรับสมาชิก)
How much to tip (สำหรับสมาชิก)
California 2012 Traffic Fines (สำหรับสมาชิก)
Legal immigrants face deportation for filing false tax return (สำหรับสมาชิก)
Hershey’s Packer Fined Over Its Safety Violations
Minimum Wages for Tipped Employees (สำหรับสมาชิก)
Massachusetts teen girls' Facebook photos put on porn site (สำหรับสมาชิก)
Filing Paternity Suit
How to Avoid an IRS Audit (สำหรับสมาชิก)
The Dark Side of The Valentines
US Merchant Account (สำหรับสมาชิก)
Reporting Capital Gain (สำหรับสมาชิก)
Sham marriages (สำหรับสมาชิก)
IRS Audit Red Flags (สำหรับสมาชิก)
Some Tax-Law Changes for 2012 (สำหรับสมาชิก)
Car Wash Blues Turn Green with $1 Million Settlement (สำหรับสมาชิก)
Should I transfer my home to my children? (สำหรับสมาชิก)
Most and Least Expensive US Cities (สำหรับสมาชิก)
How to Minimize Estate Taxes (สำหรับสมาชิก)
Denaturalization (สำหรับสมาชิก)
Know your rights when you rent a house or apartment (สำหรับสมาชิก)
Getting help for domestic violence or abuse 1 (สำหรับสมาชิก)
Dog Bites (สำหรับสมาชิก)
Domestic Violence: NY (สำหรับสมาชิก)
Small Business I (สำหรับสมาชิก)
Ebay Sellers and 1099-K (สำหรับสมาชิก)
Emancipation (สำหรับสมาชิก)
When Someone Dies
Making A Will In California (สำหรับสมาชิก)
How To Report Social Security Fraud (สำหรับสมาชิก)
What Au Pairs Should Know About Taxes
W-8BEN (สำหรับสมาชิก)
The Age of Majority (สำหรับสมาชิก)
Bringing Money Into US (สำหรับสมาชิก)
Replacing Lost or Stolen Documents (สำหรับสมาชิก)
Work and Travel Program
Common Home Buying Mistakes (สำหรับสมาชิก)
Domestic Violence Hotline
How to Avoid Hidden Fees (สำหรับสมาชิก)
Believe it or not (สำหรับสมาชิก)
Restaurant Scam (สำหรับสมาชิก)
Living Will (สำหรับสมาชิก)
What a Will Won't Do (สำหรับสมาชิก)
New Year.. New Beginning (สำหรับสมาชิก)
Report Death Overseas
Federal Law on Prostitution (สำหรับสมาชิก)
Buying a Restaurant 2 (สำหรับสมาชิก)
Minimum Hourly Wages for Tipped Employees, by State (สำหรับสมาชิก)
Buying a Restaurant 1 (สำหรับสมาชิก)
Immigration Crackdown (สำหรับสมาชิก)
Father Name in Birth Certificate (สำหรับสมาชิก)
Craigslist What You Should Know (สำหรับสมาชิก)
Florida Inheritance (สำหรับสมาชิก)
Asset & Divorce (สำหรับสมาชิก)
Medicare Part D Plan (สำหรับสมาชิก)
Good to know... Online Dating (สำหรับสมาชิก)
Marriage & Will (สำหรับสมาชิก)
What I'm gonna get... (สำหรับสมาชิก)
I-751 Question (สำหรับสมาชิก)
5 Most Important Things (สำหรับสมาชิก)
18 or 21 (สำหรับสมาชิก)
Minor Law (สำหรับสมาชิก)
Prostitution (สำหรับสมาชิก)
แอบทำงาน (สำหรับสมาชิก)
โดนจับในอเมริกา
Be Prepared.. (สำหรับสมาชิก)
DUI (สำหรับสมาชิก)
มีหนุ่มเมกันจะช่วยแต่งงานให้ได้กรีนการ์ดค่ะ แต่ว่า... (สำหรับสมาชิก)
อิมมิเกรชั่นตามตัวคนได้อย่างไร (สำหรับสมาชิก)
Advance Parole (สำหรับสมาชิก)
เทคนิคหรือถูกหลอก (สำหรับสมาชิก)
Happy New Year 2015
ใช้ใบขับขี่ไทยขับรถในอเมริกา (สำหรับสมาชิก)
Dangerous Sex Practices (สำหรับสมาชิก)
Returning Resident Visas (สำหรับสมาชิก)
Transportation Letter (สำหรับสมาชิก)
Drew Peterson Case (สำหรับสมาชิก)
221(g) Refusals (สำหรับสมาชิก)
เมื่อสปอนเซ่อร์ตาย (สำหรับสมาชิก)
Widow Penalty (สำหรับสมาชิก)
Ex-wife's alimony cut off (สำหรับสมาชิก)
Property Division (สำหรับสมาชิก)
Inadmissibility (สำหรับสมาชิก)
Am I eligible? (สำหรับสมาชิก)
Deportation (สำหรับสมาชิก)
Crimes Involving Moral Turpitude (สำหรับสมาชิก)
Widow
Widow
Miranda's Rights (สำหรับสมาชิก)
การแจ้งเกิดให้บุตรที่เกิดต่างประเทศ-จำเป็นหรือไม่ (สำหรับสมาชิก)
Before You Go -- A Money Checklist (สำหรับสมาชิก)
Finding the Cheapest Ticket (สำหรับสมาชิก)
Best Rated Jobs for the 21st Century (สำหรับสมาชิก)
เรื่องควรระวังของคนเป็นแม่
Car Seat Laws by State
อดีตสามีทำพินัยกรรมให้ แต่ไม่เคยได้รับมรดก (สำหรับสมาชิก)
Divorce: Thai & Aus (สำหรับสมาชิก)
ถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศ (สำหรับสมาชิก)
Prenup? (สำหรับสมาชิก)
Legal Requirements for Divorce (สำหรับสมาชิก) article
Unpaid Child Support (สำหรับสมาชิก) article
Child Custody Rights (สำหรับสมาชิก) articlebulletFeature Articles
bulletMarriage & Divorce
bulletImmigrant Visa
bulletNon-Immigrant Visa
bulletFree Zone
bulletExchange Program
bulletWomen & Money
bulletThai Laws
bulletDating
bulletSSN & DL
bulletMisc
bulletBehind the Facade
bulletCoffee Break
bulletMarket Place
dot
useful links
dot
bulletCase status online
bulletUSCIS Civil Surgeons
bulletUSCIS Field Offices
bulletImmigration Overseas Offices
bulletApplication Support Centers
bulletInfoPass
bulletUSCIS Home
bulletImmigration Forms
bulletForeign Embassies and Consulates Worldwide
bulletDept of Labor
bulletDept of State
bulletETA
bulletVisa Bulletin
bulletTravel
bulletEOIR
bulletSelective Service
bulletSocial Security Online
bulletIRS
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletUtopiaThai
bulletWorldTimes
bulletHumansRights
dot
Newsletter

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


Copyright © 2009-2015 All Rights Reserved.